IT Logo En Color White

BILGI SIS

SIS (Student Information System) 

SIS (Student Information System) İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemidir. https://sis.bilgi.edu.tr sitesinden erişilebilen bu sitede, Öğrencileri derslere kaydettirme, notlandırma, not dökümleri, öğrenci sınavlarının sonuçları ve diğer değerlendirme puanlarının belgelenmesi, öğrenci programları oluşturulması, öğrenci devamsızlığının izlenmesi ve bir eğitim kurumunda öğrenci ile ilgili diğer birçok veri ihtiyacını yönetmek için kullanılmaktadır.  

SIS (Student Information System), Öğretim elemanlarımızın da Akademik ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük önem taşımaktadır. Akademik personele ait bilgilerin internetten görüntülenip, güncelleme yapılabilmesine olanak sağlayan ve akademik personel ile ilgili bilgilerin alınabildiği bir sistemdir.  

SIS (Student Information System), üniversitemizin ortak ihtiyaçlarını karşılayacak bir yazılım olarak düşünülmüş ve tasarlanmıştır. SIS üzerinde, akademik dönem oluşturma, ders açma, ders programı oluşturma, öğrenci kaydı, gelen bilgilerin (notlar, izin, vb.) sisteme işlenmesi, askerlik işlemleri, mezuniyet işlemleri, sınav işlemleri gibi modüller arasındaki bilgi akışları düşünülerek, zaman geçtikçe tümleşik bir sistem haline gelmiştir.  Tümleşik bir sistem ile veri tekrarı azalmakta ve birbirleriyle tutarlı sistemlerin kurulması sağlanmaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet ve internetin sağladığı olanakların kullanımı önemli ölçüde artmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak insanlar bilgisayar ve bilgisayar programlarını hiç kullanmamış olsalar bile internete girebilme, ihtiyaçlarını giderebilme ve gezinebilme gibi durumları yapabilir hale gelmişlerdir. SIS de bu kavramı benimseyerek oldukça sade bir şekilde Öğrenci, Akademik ve İdari personelimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde tasarlanmış ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli kendisini güncellemektedir.  

Günümüzde bilginin kaynağı ve bu kaynakla ilgili kişiler arasındaki iletişim büyük önem kazanmıştır. Hızla gelişen teknolojiler ve bu gelişmelere her alanlarda ayak uydurmaya çalışan insanoğlu eğitim alanında da gelişmelerden de maksimum düzeyde faydalanma için çalışmalarını sürekli geliştirmektedir. SIS sistemi de kendisini sürekli güncel tutup bu teknolojik gelişmelere kendisini entegre etmektedir.

 

SIS Sayfası yardım dokümanı için tıklayınız.