IT Logo Mavi-Beyaz

Hakkımızda

Bilişim Teknolojileri departmanı, BİLGİ’nin  ana iş süreçlerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla  BT  politikalarını oluşturmak ve bu politikaları uygulamak üzere gerekli kaynak, performans ve risk yönetimini yapmak, ilgili BT altyapılarının bütçeleme, planlama,  projelendirme , servise verme , bakım ve işletmesini yapma süreçlerinden sorumludur.


Bilişim Teknolojileri Organizasyonumuz Ek Fonksiyonlardan oluşmaktadır.

 • BT - Yazılım Geliştirme
 • BT – WEB Yönetimi
 • BT - Operasyon

 

 • BT - Yazılım Geliştirme

BT Yazılım Geliştirme bölümünün temel sorumluluğu Üniversitenin ihtiyaç duyulan iş süreçlerinde doğru, hızlı ve verimli bir işleyiş sağlamak amacıyla ölçülebilir, raporlanabilir, iyileştirilebilir yazılım altyapılarını tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve gerekli uygulama desteğini vermektir.

 • Ana Faaliyet alanları :

  BT Yazılımlarını üretmek ve güncellemek
  BT Yazılımlarına kullanıcı desteği vermek
  BT sistemlerinden raporlar üretmek ve güncellemek
 • BT - WEB Yönetimi

BT WEB Yönetimi bölümünün ana sorumluluğu Üniversite’nin kurumsal web sitelerinin, YÖK mevzuatına uygun bir içerikte faaliyet göstermesini ve teknolojik olarak sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla, sitelerin oluşturulmasını, bakımının yapılmasını ve güncellenmesini sağlamaktır.

 • Ana Faaliyet alanları :

  Üniversite’nin kurumsal WEB sitelerini hazırlamak
  Üniversite’nin kurumsal WEB sitelerinin güncellemelerini yapmak
  Üniversite’nin kurumsal WEB siteleriyle ilgili kullanıcı desteği vermek
 • BT - Operasyon

BT Operasyon Bölümünün ana sorumluluğu Üniversite’de ihtiyaç duyulan BT altyapılarının kesintisiz servis verebilmesi için Ağ ve Sistem donanım ve yazılımlarına, Telekom altyapı ve ekipmanlarına, yazıcı ve benzeri yan ekipmanlara ilişkin kurumsal ihtiyacın analizi, projelendirilmesi, bütçelenmesi, satın alınması süreçlerinde yönlendirici ve katılımcı olmak, kurulum, test, bakım, işletmesini yapmak ve bu kapsamdaki tüm süreçlerde kullanıcı desteği sağlamaktır.

 • Ana Faaliyet alanları :

  BT sistemlerini kurmak, test etmek, işletmek, bakımını yapmak
  Üniversite’nin Telekom ve data altyapılarını kurmak, test etmek, işletmek, bakımını yapmak
  BT ekipmanlarının bütçesini hazırlamak, yönetmek
  BT altyapı ve ekipmanlarına kullanıcı desteği vermek
  BT altyapı ve ekipmanlarının sürekli erişilebilir durumda olmasını sağlamak