​Prosedürler
  • Bilişim Sistemleri Güvenlik Prosedürü - PDF 
  • E-Posta Grupları Yönetimi Prosedürü - PDF 
  • Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi - PDF